Psykoterapeut Lise Nielsen

Lise Nielsen, Psykoterapeut MPF

Eksistentiel og oplevelsesorienteret terapi

Terapisyn

Jeg arbejder ud fra et eksistentielt grundlag, hvilket bl.a. vil sige en erkendelse af, at vi selv har det fulde ansvar for vores liv, og dermed vores fremtid. Selvom de ydre begrænsninger ser umulige og overvældende ud, har vi frihed til at vælge forskellige holdninger til det, der begrænser os.

Når vi har det svært, kan det være utroligt svært at opleve denne frihed. Det er bl.a. dette, den terapeutiske proces kan være en hjælp til:

Kun ved at erkende og anerkende overfor sig selv, at 'det ér sådan her jeg har det, og det ér dette jeg føler, tænker, mener – også selv om jeg ikke bryder mig om det' - kan man begynde at leve et ærligt og autentisk liv.

Hvis man anerkender hvordan man har det – behøver man ikke at retfærdiggøre det, argumentere for det, eller forsøge at få andres accept og tilladelse til det.

At leve med sig selv som man er, og som man har det, betyder at man ikke behøver at lade som om – og skjule sig for sig selv og andre.

At skjule sig medfører angst. Angst for at blive afsløret – og dømt.

At skjule sig indebærer at man allerede selv har dømt sig, føler sig skyldig – og skyld forventer straf. Ingen kommer til at fungere bedre ved at blive fordømt og straffet – man lærer kun at skjule sig.

Ved at erkende og anerkende kan man udvikle medfølelse for sig selv, og dermed for andre, og derfra få overskud til at finde nye muligheder.

Ved at erkende, anerkende og stå ved vil man opleve et langt bedre selvværd.

Selvværd giver tilfredshed – og følelse af 'levet liv'.